Seminar Managementul contractelor de lucrări

Seminarul este proiectat pentru a conferi, pe viitor, încredere participanților în utilizarea și gestionarea condițiilor de contract similare FIDIC pentru proiectele de investiții, indiferent de reprezentativitatea participanților în domeniul construcțiilor și în calitate de: beneficiari (angajatori sau investitori), antreprenori, consultanți în supervizare sau în managementul de contract.

Curs Expert Achizitii Publice
 • Tipul programului: Seminar
 • Durata programului : 12 ore
 • Pregatire teoretica : 10 ore
 • Pregatire practica: 2 ore
 • Domeniu:
 • Cod COR:
 • Tip de certificat obţinut: Certificat de absolvire

CALENDAR-CURSURI

Inscrie-te acum

Profita acum de oferta noastra

Seminar Managementul contractelor de lucrari
Inscrie-te acum

Programă seminar – Managementul contractelor de lucrări

Utilizarea condițiilor de contract similare FIDIC în România: de ce și cum?

 • importanța utilizării condițiilor de contract FIDIC în România: investiții publice și investiții private
 • avantajele utilizării condițiilor de contract similare FIDIC în proiectele de investiții din România; ce dezavantaje imediate se întrevăd?
 • ce tipuri de condiții de contract similare FIDIC se pretează pentru piața construcțiilor civile din România; elemente comparative
Aspecte importante în aplicarea la scara națională a condițiilor de contract similare FIDIC (Cartea Roșie, Cartea Galbena și Cartea Verde) pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice

 • armonizarea condițiilor de contract FIDIC cu legislația română (în domeniul construcțiilor si achizițiilor publice); ce modificări ale legislației române sunt necesare sau se impun în domeniul construcțiilor, în domeniul achizițiilor publice și domeniile conexe
 • principiile care stau la baza creării unui cadru contractual eficient privind aplicarea seturilor unice de condiții de contract similare FIDIC; alterarea condițiilor de contract FIDIC
 • necesitatea și oportunitatea aplicării unui cadru unitar privind utilizarea condițiilor de contract similare FIDIC în România

Aspecte practice privind elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări din perspectiva utilizării condițiilor de contract similare FIDIC și procedura de atribuire a contractelor de lucrări

 • calitatea și completitudinea documentațiilor; discrepanțe, contradicții și inconsistențe; riscuri asociate (revendicări, costuri suplimentare, extinderea duratei de execuție a lucrărilor, altele)
 • standardizarea documentațiilor; scop și importanța
 • alegerea condițiilor de contract și completarea condițiilor de contract în funcție de specificitatea lucrărilor; menținerea echilibrului intre Părți; completarea Cerințelor Beneficiarului/Specificațiilor cu prevederi utile și relevante pentru proiect
 • rolul și importanța Anexei la ofertă; referințe importante la sub-clauzele condițiilor de contract
 • Acordul de contract; conținut și recomandări; mențiuni speciale
 • criteriile de calificare și selecție și criteriile de atribuire (factorii de evaluare); eliberarea de tendința de atribuire la „prețul cel mai mic”; eliminarea factorilor de evaluare subiectivi; factori de evaluare relevanți pentru proiect (evaluabili, măsurabili)
 • prioritatea documentelor
Modificarea/amendarea condițiilor de contract FIDIC pe parcursul implementării contractelor de lucrări

 • ce modificări/amendamente sunt permise de legislație; îmbunătățire, ierarhizare, alterare
 • dreptul de a modifica; modificările presupun întotdeauna amendarea contractului?
 • aspecte practice și exemplificări

Pret seminar

Lei39999/cursant
 • Pentru doua sau mai multe persoane apartinand aceleasi institutii se ofera discounturi intre 10% si 30 % !

Formatori

Adrian Valentin NICHISOV
Adrian Valentin NICHISOVFormator

Din anul 1993, dl Nichișov este licențiat drept inginer în Știința și Tehnologia Materialelor și a profesat peste 13 ani în domeniul său: proiectare de tehnologii, AC / CC și testări nedistructive în domeniile clasic și nuclear. Cunoștințele solide și variate dobândite în domeniul tehnico-științific, practicile inginerești și orientarea analitică, îi permite dl Nichișov să soluționeze sau să decidă în probleme extrem de complexe. Pe parcursul a 3 ani a lucrat într-o companie privată unde a efectuat activități de ingineria calității, inspecții nedistructive și alte servicii intelectuale externalizate (cum ar fi: proiectarea sistemelor și tehnologiilor de inspecții nedistructive în mediul nuclear, elaborarea ofertelor de servicii și furnizare echipamente speciale, evaluarea duratei de viață, proceduri de sudare, instruirea și testarea personalului firmei și altele) în cadrul centralei nucleare de la Cernavodă Unitatea 1 (opririle planificate) și de la Unitatea 2 (construcția și punerea în funcțiune). În calitate de director tehnic al companiei, a avut șansa de a dovedi angajamentul și responsabilitatea față de personalul specializat și resurse și gestionarea eficientă și la termen a proiectelor tehnice asumate.

În 2006 dl Nichișov a devenit interesat de spectrul proiectelor publice finanțate din fondurile UE nerambursabile de pre-aderare, fiind dedicat principiilor calității în achizițiile publice și gestionarea contractelor de lucrări (sub incidenta Condițiilor de Contract FIDIC), de servicii și de furnizare bunuri. Cariera de funcționar public în Oficiul de Plăți și Contractare PHARE și ISPA mediu i-a permis acumularea unei experiențe vaste în gestionarea fondurilor UE, în managementul contractelor de lucrări FIDIC, al contractelor de servicii și al contractelor de furnizare, în managementul verificărilor, în managementul de achizițiilor publice și în implementarea contractelor.

Începând cu 2013, odată cu înființarea Ministerului Fondurilor Europene, dl Nichișov a fost, succesiv, coordonator pentru proiecte finanțate UE de infrastructură POS Transport (rutier, feroviar, naval și aeroportuar), și expert în verificarea procedurilor de achiziții publice în cadrul Autorității de Management pentru POS Transport. Totodată, s-a implicat activ în armonizarea Condițiilor de Contract FIDIC cu legislația română și europeană, în elaborarea documentațiilor standard de achiziții publice pentru servicii intelectuale și în verificările de management pentru proiectele UE.

Bazat pe logică și interpretarea realistă a lucrurilor și fenomenelor și capacitatea de inovare, în cariera sa profesională dl Nichisov a devenit agresiv în identificarea celor mai bune metode și practici de soluționare a unei game largi de problematici.