Externalizare servicii GDPR / Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal / DPO as a service/ Servicii DPO

Externalizare servicii GDPR / DPO reprezinta o solutie practica si eficienta din punct de vedere al costurilor pentru organizatiile care nu dispun de expertiza si cunostintele necesare în materie de protectie a datelor, pentru a-si îndeplini obligatiile care le revin în temeiul Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR).

Prin externalizarea sarcinilor și a îndatoririlor DPO către un furnizor de servicii externalizate, beneficiați de recomandări și expertiză de specialitate care vă ajută să răspundeți cerințelor de conformitate ale GDPR în timp ce vă concentrați asupra activităților de bază ale afacerii dvs.

Beneficii servicii  GDPR / DPO

  • Soluție practică și eficientă din punctul de vedere al costului pentru a atinge respectarea GDPR.
  • Accesul la expertiza DPO independenta atunci când nu aveti resurse interne disponibile
  • Nu există niciun conflict de interese între DPO și alte activități comerciale.
  • Aplicarea celor mai bune practici pentru atingerea și menținerea conformității cu GDPR.
  • Accesul la instruirea GDPR și la soluțiile de conformitate.
Externalizare servicii gdpr
Externalizare servicii externalizare DPO / GDPR / Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal Pachet SILVER Pachet GOLD Pachet PLATINUM
Alocarea unui expert DPO X X X
Analiza si raportul preliminar GDPR X X X
Consiliere si indrumare lunara privind conformarea cu GDPR, total din care : 10 ore 15 ore 20 ore
                         in cadrul organizatiei : 3 ore 5 ore 8 ore
Consultanta lunara include urmatoarele servicii:
        1. Analiza si consiliere a politicii de confidentialitate a organizatiei X X X
2. Proceduri si instructiuni de lucru (actualizare, modificare permanentă)
Procedurile inițiale se efectuează și se plătesc la începutul contractului. Actualizările sau cerințele noi sunt incluse în abonament.
X X X
        3. Supravegheaza crearea si întretinerea registrului de prelucrare a datelor cu caracter personal X X X
       4. Consultarea cu privire la necesitatea unei evaluări a impactului privind protecția datelor (DPIA), a modului de implementare și a rezultatelor sale X X X
       5. Indrumari privind monitorizarea, gestionarea și raportarea încalcarii datelor X X X
       6. Gestionarea legaturii cu autoritatile de protectie a datelor pentru toate problemele legate de protectia datelor X X X
       7. Gestionarea legaturii cu persoanele fizice (persoanele vizate) in chestiuni legate de confidentialitate, inclusiv solicitarile de acces la subiect X X X
       8. Indrumarea si facilitarea instruirii GDPR de constientizare si instruire a personalului implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal X X X
        9. Cursuri de formare GDPR 5% reducere 10% reducere 20% reducere
       10. Platforma de invatare E-LEARNING pentru angajati.
                  Tarifarea se face în funcție de numărul de angajați
X X X
        11. Raportare lunara catre conducere
Participarea DPO la ședințele consiliului de administrație, dacă este necesar
X X X
        12.Monitorizarea conformitatii cu GDPR, inclusiv efectuarea unui audit anual cu raportul la fata locului X X X
         13. Buletin informativ lunar cu cele mai recente știri de reglementare GDPR și îndrumări de conformitate X X X

Contractarea unui DPO este esențială!

Apeleaza la serviciile Bocasoft