Curs Achizitii operatori economici – Cui se adreseaza?

Cursul se adresează beneficiarior/firmelor private care acceseza finanțări europene nerambursabile și de la stat, inclusiv Start-up Nation. Participanții vor primi un ghid orientativ privind achizițiile publice și vor beneficia de exemple de exerciții practice din partea specialiștilor. Specialiști cu peste 10 ani de experiență în domeniu

Curs Expert Achizitii Publice
 • Tipul programului: Specializare
 • Durata programului : 8 ore
 • Pregatire teoretica : 4 ore
 • Pregatire practica: 4 ore
 • Tip de certificat obţinut: Certificat de participare

Pret curs
Curs Achizitii Privati

Lei500/cursant
Inscrie-te acum

Profita acum de oferta noastra

Curs Achizitii Operatori Economici Privati
Inscrie-te acum

Programă cursuri de pregătire profesională – achiziții operatori economici

Partea 1

 • Sesiune introductivă.
 • Scurtă prezentare a cadrului legal (Ordinul nr.1284/2016 şi incidenţa altor acte normative, inclusiv START-UP NATION):
  • Principii în achizițiile publice,
  • Achiziția directă,
  • Procedura competitivă

Partea 2

 • Scurtă prezentare a cadrului legal (Ordinul nr.1284/2016 şi incidenţa altor acte normative):
  • Elaborarea specificatiilor tehnice;
  • Determinarea valorii estimate;
  • Derularea procedurii competitive: prospectarea pieței, (inclusiv publicarea anunțului), analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, nota justificativă de atribuire, contestarea

Partea 3

 • Scurtă prezentare a cadrului legal (Ordinulnr.1284/2016 şi incidenţa altor acte normative):
  • Evitarea conflictului de interese;
  • Contractul achiziției. Semnare, implementare,ajustarea prețului.
 • Dosarul achiziției: nota privind determinarea valorii estimate și documentele achiziției.
 • Cum să evităm corecţiile financiare (HG nr.519/2014). Lista de verificare pentru procedura competitivă utilizată autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene
 • Erori frecvente.
Partea 1

 • Aplicații practice – Achiziția directă: etape și formulare;
 • Aplicații practice pe componentele documentației de atribuire
  • Elaborarea specificatiilor tehnice

Partea 2

 • Aplicații practice pe componentele documentației de atribuire.
 • Determinarea valorii estimate;
 • Derularea procedurii competitive:
  • o prospectarea pieței, publicarea anunțului;
  • o analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire;
  • o nota justificativă de atribuire;

Partea 3

 • Aplicație practică Formularul privind
 • Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
 • Dosarul achiziției.
  • Notă privind determinarea valorii estimate;
  • Documente justificative ale achiziției;
  • Documentele care dovedesc realizarea achiziției
 • Sesiune de întrebări şi răspunsuri

CALENDAR-CURSURI

Important

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE SI PLATĂ

Înscrierea participanţilor se poate face electronic, accesând pagina de web https://bocasoft.ro/inscrieri/ sau prin transmiterea formularului de înscriere la adresa de e-mail: cursuri@bocasoft.ro

PLATA TARIFULUI

de instruire la programul de pregatire se achită numai prin virament, în baza facturilor fiscale emise.

GRUPUL ŢINTĂ

Programele de formare se adresează beneficiarilor de fonduri Start-up Nation și fonduri europene.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

privind tematicile cursurilor, organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare se pot obţine de la:
• Carmen Dăscălescu (Bocasoft SRL): Tel: 0740223382, email : cursuri@bocasoft.ro