Consultanta fonduri europene

Consultanta fonduri europene

BOCASOFT este o echipă tânără şi dinamică, dornică de noi provocări şi cu scopul declarat de a oferi cele mai bune soluţii clienţilor. Experienţa în rezolvarea cu succes a proiectelor de finanţare, consultanţa în afaceri şi programele de training implementate recomandă echipa BOCASOFT ca fiind partenerul cel mai potrivit pentru administrarea resurselor clienţilor astfel încât succesul să fie asigurat.

Vrei să obţii FINANŢARE NERAMBURSABILĂ pentru proiectele tale?

Ce îţi oferim?

  • Îţi întocmim cererea de finanţare în conformitate cu cerinţele finanţatorului;
  • Te îndrumăm pentru obţinerea rapidă a documentelor, actelor şi avizelor de care ai nevoie;
  • Te ajutăm să obţii cofinanţare pentru proiect de la o bancă sau o instituţie financiară;
  • Îţi întocmim dosarele de achiziţii şi te asistăm la implementarea proiectului;
  • Îţi pregătim cererea de plată, astfel încât să obţii finanţarea nerambursabilă în cel mai scurt timp.

Care sunt beneficiile tale?

  • Obţii cea mai bună soluție de finanţare nerambursabilă pentru proiectul tău;
  • Lucrezi cu un consultant care are experienţă în obţinerea de finanţare nerambursabilă;
  • Beneficiezi de contactele pe care noi deja le-am stabilit cu instituţiile de finanţare;
  • Reduci la maxim timpul, banii şi nervii investiţi în pregătirea şi implementarea proiectului;
fonduri-europene
Contactează-ne acum !

Consultanta fonduri europene

Consultanţă în privinţa obţinerii/accesării fondurilor europene, furnizând servicii specifice în domeniul consultanţei în afaceri şi management !
Contactează-ne acum !

PROGRAME OPERATIONALE 2014-2020

Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor.

Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Capital Uman

POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Programul Operațional Capacitate Administrativă

POCA 2014 – 2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

Programul Operațional Competitivitate

Programul Operațional Competitivitate

POC 2014 – 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR 2014 – 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Programul Operațional Capital Uman

Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile.

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

POPAM 2014 – 2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională

Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.